Tapu İşlemleri

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

Satıcı İçin Gerekli Evraklar 

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim ( Satıcının Resmi isteğe bağlı )

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname aslı (Emlakçı Adına)

- Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)

- Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

 

Alıcı İçin Gerekli Evraklar

- 2 Resim ( Alıcının Resmi isteğe bağlı ) 

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

- Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

 

deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu